Dyrk
Case: Skap et brand rundt en Dansk dyrket grønnsak.